רמלה, מתחם בן גוריון


  • מספר יחידות דיור על פי תכנית: 1,220
  • מספר יחידות דיור קיימות קיום: 184
  • אדריכל מתכנן: בר לוי אדריכלים
הדמיה לפרוייקט פינוי בינוי ברמלה, מתחם אשכול, רובע 12