ראשון לציון, מרכז  • מספר יחידות דיור על פי תכנית: 220
  • מספר יחידות דיור קיימות קיום: 36
  • אדריכל מתכנן:טיטו אדריכלים
הדמיה לפרוייקט פינוי בינוי במרכז ראשון לציון