בני ברק, 2 מגדלים

רחוב ז´בוטינסקי 8  הקמת 2 מגדלים, משרדים ובית חולים סיעודי, בהיקף של 120,000 מ"ר.
הבניה בעיצומה.
פרויקט פינוי בינוי 2 מגדלים בבני ברק