פוזננסקי, תל אביב פרויקט של הכשרה אלפא NSA


  • מספר יחידות דיור על פי תכנית: 214
  • מספר יחידות דיור קיימות קיום: 66
  • אדריכל מתכנן: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
פינוי בינוי בתל אביב - הדמיה לפרויקט פינוי בינוי פוזננסקי, תל אביב