בת ים, מרכז


  • מספר יחידות דיור על פי תכנית: 840
  • מספר יחידות דיור קיימות קיום: 240
  • אדריכל מתכנן: ברק ציפור
פינוי בינוי בבת ים - שכונת מגורים במרכז בת ים