תמ"א 38 צעד אחר צעד

1 בדיקות התכנות ראשוניות
הכשרת הישוב מבצעת בחינה ראשונית של הפרויקט בכמה היבטים: 
המשפטי, האדריכלי, ההנדסי והתכנוני.
2 התארגנות בעלי דירות והתקשרות עם הדיירים
קיום אסיפת בעלי דירות
  • מינוי נציגות
  • מתן הרשאה לתכנון הפרויקט
3 בחירת עו"ד ומפקח בעלי הדירות
לאורך כל הפרויקט עו"ד ומפקח שמונו מטעם הדיירים ילוו באופן צמוד את בעלי הדירות בהיבט המשפטי, התכנוני וההנדסי.
4 תכנון מפורט והסכם מחייב
  • אישור מתווה הפרויקט על ידי נציגות בעלי הדירות - הפרויקט מוצג על ידי הכשרת הישוב התחדשות עירונית לבעלי הדירות ומובא לאישור נציגות הדיירים.
  • מתווה הפרויקט מועלה על הכתב בהסכם המחייב את היזם ואת הדיירים. ההסכם מנוסח עם עו"ד היזם ועו"ד הדיירים.

5 הגשת בקשה להיתר והוצאת היתר בנייה
  • הגשת הבקשה להיתר לעירייה.
  • קבלת אישורים והיתרי בניה מהועדות השונות.
  • מילוי כל התנאים הנדרשים עד לקבלת ההיתר המבוקש ויציאה לביצוע.
  • ליווי הפרויקט על ידי צוות מקצועי תוך מעורבות שוטפת של הנהלת הכשרת הישוב התחדשות עירונית.
  • הדיירים עוברים למגורים בשכירות זמנית עד תום השלמת הבניה. הכשרת הישוב התחדשות עירונית נושאת בעלות שכר הדירה הזמני ובעלויות ההובלה.
6 סוף סוף דירה!
קבלת המפתח לדירה החדשה שלכם.