פינוי בינוי צעד אחר צעד

1 בדיקות התכנות ראשוניות
הכשרת הישוב בסיוע צוות יועצים מבצעת בדיקת היתכנות תכנונית וכלכלית של הפרויקט.
2 הסכמת דיירים
קבלת הסכמת בעלי הזכויות לתכנון ראשוני של הפרויקט. 
3 ייצוג משפטי והתארגנות הדיירים
  • מינוי נציגות שתייצג את הדיירים מול הכשרת הישוב במגוון נושאים לאורך הפרויקט.
  • מינוי עורך דין מטעם הדיירים על ידי הנציגות. הדיירים בוחרים את עורך הדין שלהם. 
4 הסכם פינוי בינוי
  • עורך הדין ינהל משא ומתן מול הכשרת הישוב לצורך ניסוח הסכם פינוי בינוי מחייב.
  • במסגרת ההסכם יינתנו ביטחונות להבטחת בעלי הדירות לאורך כל תקופת הפרויקט.
5 תכנון התב"ע (תוכנית בניין עיר)
 במקביל יחל תכנון התב"ע (תוכנית בניין עיר) על ידי נבחרת המקצוענים של הכשרת הישוב. 
6 ועדה מקומית
הגשת התוכניות לוועדה המקומית בעירייה.
7 ועדה מחוזית
לאחר מעבר הועדה המקומית, מוגשת תוכנית התב"ע לאישור הועדה המחוזית.
8 בניה ומעבר לדיור זמני
  • לאחר קבלת היתר בניה תחל הריסת הבניין הישן ובניית הבניין החדש. 
  • הדיירים יעברו למגורים בשכירות זמנית עד תום השלמת הבניה. הכשרת הישוב התחדשות עירונית נושאת בעלות שכר הדירה הזמני ובעלויות ההובלה.    
9 סוף סוף דירה!
קבלת המפתח לדירתכם החדשה, הגדולה והמודרנית מבית הכשרת הישוב.