הפרויקטים של הקבוצה

ריג´נסי כיכר דה שליט, הרצליה פיתוח ריג´נסי כיכר דה שליט, הרצליה פיתוח
ריג´נסי כיכר דה שליט, הרצליה פיתוח 100 דירות
ראשל"צ: המלחים 2,4 ראשל"צ: המלחים 2,4 אוכלס במלואו
ראשל"צ: המלחים 2,4 אוכלס במלואו 100 יחידות
ראשל"צ: אבן חן 2,4 ראשל"צ: אבן חן 2,4 אוכלס במלואו
ראשל"צ: אבן חן 2,4 אוכלס במלואו 150 יחידות